VÅRA TJÄNSTER

Rivningsarbeten

Allt från hela fastigheter till den lilla badrumsrenoveringen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Se mer

Betonghåltagning

Utför allt inom betonghåltagning - Slagborrning Kärnborrning genom väggar eller golv för rör, vent, el genomföringar Spårsågning väggar & golv (infällning el) Golvsågning Rännor för tex rör Väggsågning ex. för ny dörr och fönster wiresågning för ex. runda trapphål

Se mer

Asbestsanering

Utförs av utbildad personal enl. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Vanligaste förekomst av asbest är i mattor och limrester fix och fog i kakel, klinker rör isolering ventilationsanläggningar för tätning av rörskarvar Golvbeläggning kallat linotol (marmorerat mönster) Eternitskivor användes flitigt för som takskivor och fasad skivor

Se mer